Registrácia členov na rok 2016

 
Registračný registračný poplatok 15 € a prihlášku na rok 2016 je potrebné priniesť na družinovky do 22.1.2016. Ďakujeme!
 

Výška členského poplatku:

  • Členský poplatok na rok 2016 je 15 EUR = 10 EUR za osobu pre národnú úroveň + 5 EUR za osobu pre náš zbor

 

Čo z toho má každý člen hradené?

  • základné úrazové poistenie na každej skautskej akcii na Slovensku i v zahraničí, ktorá sa koná s vedomím skautského vodcu (všetky informácie o poistke a riešení poistných udalostí Vám radi poskytneme na ústredí - (ustredie@skauting.sk)
  • 4x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu (členovia 0 - 11 rokov: Džungľa, členovia 12 - 17 rokov: Skaut, členovia 18+: Médium)
  • zľavy vzťahujúce sa k skautskému preukazu (aktuálny zoznam a podrobnosti nájdete na webe Slovenského skautingu)

 

Členský skautský preukaz

  • Je platný len s aktuálnou fotografiou a členskou známkou platnou na príslušný kalendárny rok.

 

Zvýhodnený členský poplatok

  • Pre znevýhodnených členov  je registračný poplatok vo výške 1€. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby.
  • Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie. Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú výšku členského - registračný poplatok bude v tomto prípade vypočítaný podľa nasledovného kľúča: prvé dieťa – 15 €; druhé dieťa – 15 €; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1 €.

 

Klub darcov Slovenského skautingu, 21.zbor Korčín Zv. Slatina

  • 15 EUR je základný registračný poplatok, ktorým pokrývame najzákladnejšie náklady nášho občianskeho združenia.
  • Ak chcete môžete prispieť na našu činnosť  aj dobrovoľný príspevok, ktorý bude využitý na ďalší rozvoj skautingu vo Zvolenskej Slatine.
  • Budeme preto radi, ak sami zvážite výšku daru. Rozvíjate tak štedrosť a oceňujete  na základe vašej osobnej skúsenosti.

 

Kontakt

Slovenský skauting, 21.zbor Korčín Zvolenská Slatina
SNP 26, 962 01 Zvolenská Slatina

0917 254 495

Rozvrh družinoviek 2018/2019:

po: 16:00 - 18:00 Grilované rybičky (včielky a vĺčata)
ut: 
st: 16:00 - 18:00 Morky (skauti)
štv: 16:00 - 18:00 Mravce (vĺčatá)
pia: 15:00 - 17:00 Bublinky (skautky)

Cero(c) 2009 - 2018 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode